hotel@dwordziekanow.pl

+48 41 377 63 27       
+48 502 577 385

Efrrow

Operacja pn. „Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o nową salę wielofunkcyjną z łącznikiem” mająca na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz stworzenie 3 miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana przez społeczność wdrażanej przez LGD Królewskie Ponidzie.