EN„Europejski Fundusz Rolny a rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.
„Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o nową salę wielofunkcyjną z łącznikiem” mająca na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz stworzenie 3 miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana przez społeczność wdrażanej przez LGD Królewskie Ponidzie